La sonda

Permet determinar la localització exacta i la profunditat on es troba la víctima. El sondatge és primordial per guanyar minuts en la recerca de les víctimes. Cal que iniciem el sondatge en l’indret a on hem sentit la intensitat més elevada del nostre DVA amb la cerca fina.

Cal ser organitzat quan comencem a treballar amb la sonda per no sondejar una zona diverses vegades. Un sondatge anàrquic és un temps preciós possiblement perdut. Utilitzarem la tècnica de sondatge en espiral: des del punt on hem sentit la intensitat més alta de senyal, anem sondejant tot dibuixant una espiral. Farem un sondeig cada 25 centímetres. Si sondem en pendents pronunciats cal fer-ho de manera perpendicular al relleu, tal com mostra la figura.

Quan sondegem, ho farem amb guants per no agafar fred i gelar-nos la mà i també perquè la calor de la mà no escalfi la sonda, ja que aquesta podria fondre la neu (en contacte amb ella) i l’aigua que se’n derivés podria congelar-se posteriorment quan tornés a entrar en contacte amb la neu. Això provocaria que partícules de gel s’adherissin a la sonda amb el conseqüent augment de pes i la dificultat per introduir la sonda dins la neu.

La sonda també ens servirà per conèixer la profunditat a la que es troba la víctima. Aquest fet ens pot donar una idea bastant exacta sobre l’amplada del forat que haurem de fer.

Per a la víctima colgada, aquest primer contacte pot ser determinant per a la seva moral i afrontar amb molta esperança els minuts difícils que encara la separen de l’alliberament.

Hem de saber diferenciar quan la sonda toca terra o quan toca elements tous propis de la víctima (cos, motxilles…).

Hem de sondar a 90º de la superfície de la neu

En el cas de buscar una víctima que per algun motiu no porta DVA o que aquest no funciona correctament, o en el cas que no haguem pogut establir amb exactitud el punt on es troba la víctima, podem dur a terme un sondatge ràpid o de fortuna. En aquests moments és important treballar ràpid. Es tracta de posar-nos un al costat de l’altre, separats entre nosaltres un braç. Cada persona fa dos sondatges a cada pas, un davant de cada peu. Hi haurà una persona encarregada d’anunciar quan cal clavar la sonda i quan cal avançar. És molt important que tothom faci cas d’aquesta persona, per anar tots alhora.

Pàgines temàtiques relacionades

Socorrisme de muntanya

La muntanya és un medi hostil, qualsevol incident o contratemps sense importància en un altre entorn, pot evolucionar ràpidament.

Llegir més
Intervenció professional

Un cop donada l’alerta al 112 es posa en funcionament el grup de primera intervenció.

Llegir més
La nutrició i la hidratació

A l'hora de planificar la nostra alimentació, i especialment si parlem d'alçades importants, haurem de tenir present el següent...

Llegir més