Continuem el seguiment del mantell a l'estació de Sorteny

Continuem el seguiment del mantell a l'estació de Sorteny

Treball de camp per comparar les diferents metodologies per mesurar la densitat de la neu en cada capa i el contingut d'aigua.

Diferents capes i diferents densitats segons el tipus de neu mesurades amb SFL snow sensor electrònic que mesura la densitat i el contingut d'aigua en %. Un altre mètode és la perola que dona el contingut d'aigua per a tot el mantell o el més comú i lleuger on introduïm un tub de PVC amb capacitat de 0,5 litres a la neu. Aquest tub s'omple de neu i es posa en una bossa, i es pesa tot el conjunt amb un dinamòmetre.

Aquí podeu refrescar com es fa un perfil de neu.